Логотип РФС
EURO 2004 U19. Elite round
Tournament standings