Логотип РФС
EURO 2004 U19. Elite round
19 April 2004 - 29 May 2004
Belarus
Tournament standings