Логотип РФС
EURO 2003 U19. Elite round
Tournament standings