Football Union of Russia

Russian public organization

UAE Football Cup U17
26 February 2018 - 2 March 2018 UAE, Dubai
Player P
# Daiki Mitsui Gk 1 - - -
# Kenshin Browne - 1 - - -
# Koki Saito - 1 - - -
# Nagi Matsumoto - 1 - - -
# Riku Handa - 1 - - -
# Ryosuke Yamazaki - 1 - - -
# Rihito Yamamoto - 1 - - -
# Ryuji Iwai - 1 - - -
# Seiya Baba - 1 - - -
# Taichi Yamasaki - 1 - - -
# Shota Fujio - ----
# Eitaro Matsuda - 1 1 - -
Tournament standings