Football Union of Russia

Russian public organization

14 February 2020 - 27 February 2020 Cyprus, Paphos
Rotor
Volgograd
Player P
1 Gk 1 - - -
90 Alexander Dovbnya Gk 1 - - 1
5 Anton Piskunov Df 1 - - -
28 Azat Bayryev Df 1 - - -
29 Vitaliy Denisov Df 1 - - -
33 Igor Udaliy Df 1 - - -
8 Oleg Aleynik Mf 1 - - -
13 Sergey Makarov Mf 1 - - -
15 Azim Fatullaev Mf ----
17 Evgeniy Pesegov Mf 1 - - -
22 Muhomman Sultonov Mf ----
23 Gennadiy Kiselev Mf 1 - - -
24 Mf 1 - - -
31 Denis Tkachuk Mf 1 - - -
44 Sergey Serchenkov Mf 1 - 1 -
77 Nikolay Kipiani Mf 1 - - -
18 Oleg Nikolaev Fw ----
72 Fw 1 1 - -
89 Artem Galadzhan Fw 1 - - -
Tournament standings