Football Union of Russia

Russian public organization

Valentin Ivanov Memorial 2015
26 October 2015 - 30 October 2015 Russia, Sochi
Player P
# Anton Shitov Gk 2 - 1 -
# David Sangare Gk 1 - - -
# Alexander Evinov Df 1 - - -
# Df 1 - - -
# Alexander Mikhailov Df 2 - - -
# Df 1 - - -
# Vladimir Moskvichev Df 2 - - -
# Dmitriy Zavarukhin Df 3 - 1 -
# Ilya Kalachev Df 1 - - -
# Kirill Kolesnichenko Df 3 2 - -
# Turgay Mokhbaliev Df 2 - - -
# Alexey Mironov Mf 3 - - -
# Mf 1 - - -
# Vladislav Karapuzov Mf 1 - - -
# Georgiy Chelidze Mf 3 - - -
# Danila Yanov Mf 3 1 - -
# Dmitriy Velokorodniy Mf 3 1 - -
# Iliya Gomanuk Mf 2 - - -
# Nail Umyarov Mf 3 - - -
# Semen Radostev Mf 3 - - -
# Daniil Lopatin Fw 3 2 - -
# Fw 1 - - -
# Mikhail Ageev Fw 2 2 - -
Tournament standings