Football Union of Russia

Russian public organization

5 February 2023 - 11 February 2023 Belarus, Minsk
Belarus U17
Player
P
Gk ----
Konstantin Veretynskiy Gk 1 - - -
Gk ----
Df 1 - - -
Df ----
Zakhar Baranok Df 1 - - -
Pavel Shevchenko Df 1 - - -
Fyodor Fedorovich Df 1 - - -
Mf 1 - - -
Mf 1 - - -
Mf 1 - - -
Mf 1 - - -
+Matvey Sokolovskiy Mf 1 - - -
Mf 1 - - -
Nikita Lyukevich Mf ----
Mf ----
Mf 1 - - -
Ruslan Myalkovskiy Mf 1 - 1 -
Timofey Simonenko Mf 1 - - -
Fw 1 - - -
Fw 1 - - -
Fw ----
Alexander Rogov - 1 - - -
Mark Mokin - 1 - - -
Trofim Melnichenko - 1 - - -
2 - ----