Football Union of Russia

Russian public organization

European Championship for National Representative Teams of Talents 'U-21'
1 April 1990 - 30 June 1992
Player
P
1 Christoforou - 2 - - -
1 Nicos Panayiotou - 4 - 1 -
2 Georgiou - 4 - - -
2 Misos - 1 - - -
2 Панайоту - 1 - - -
3 Fasouliotis - 3 1 - -
3 Frangos - 1 - - -
4 Yiannaki - 3 - 2 -
4 Кристофи - 2 - - -
5 Pashialis - 6 - - -
6 Magnitis - 5 - 1 -
7 Пунас - 1 - - -
8 Yiatrou - 2 - - -
8 Христодулу - 3 - - -
9 Assiotis - 4 - - -
10 Папавасилиу - 5 1 - -
11 Tsolakis - 3 1 - -
12 Savva - ----
13 Foulis - 4 - - -
13 Neophytou - ----
13 Агатоклеос - ----
13 Христот. Христофи - 1 - - -
14 Elia - 3 - - -
14 Sofocleous - 2 - - -
14 Малекос - 3 - - -
15 Andreou - ----
15 Antoniou - 2 - 1 -
15 Pefkos - 1 - - -
15 Charis Nicolaou - 1 - - -
16 Antoniou - 6 - - -
16 Энгомитис - 4 - 2 -
Tournament standings