Football Union of Russia

Russian public organization

FIFA World Cup 1994
1 July 1994 - 17 July 1994
Player P
# Choi - 2 - 1 -
# Hong - 2 2 - -
# Hong-gi - 2 - - -
# Hwang - 2 1 - -
# In-young - 2 - 1 -
# Jin Ho - 1 - - -
# Jong-Son - 1 - - -
# Joo-sung - 2 - 1 -
# Jung-bae - 2 - - -
# Jung-woon - 2 - - -
# Noh - 1 - - -
# Pan Geun - 2 - - -
# Seok-joo - 1 - - -
# Young-jin - 2 - - -
# Се Юн Вон - 2 1 - -
# Woon-Jae Lee - 1 - - -