Football Union of Russia

Russian public organization

3rd European Championship for National Representative Women's Teams
1 August 1993 - 31 July 1995
Player
P
1 Chatziiordanou - 4 - - -
2 Skordogianni - 1 - - -
3 Mamzeridov - 1 - 1 -
4 Kalesi - 4 - - -
4 Efthichia MICHAILIDOU - 2 - - -
5 Xirou - 4 - - -
6 Kotsaftopoulou - 1 - - -
6 Mavroudaki - 4 - 1 -
7 Skovtari - 4 - - -
8 Christoudi - 1 - - -
8 Michailidou - 1 - - -
9 Aslanoglou - 3 - - -
10 Lazarou - 4 1 - -
11 Neti - 3 - - -
12 Diodov - 2 - - -
12 Drakou - ----
13 Chourouzidou - 3 - - -
13 Papadopoulou - 2 - - -
14 Almpani - 3 - 1 -
14 Pantelidou - ----
14 Soupiadou - 2 - - -
15 Semaltianou - ----
15 Skarlatou - ----
16 Bentoumi - ----
16 Dasiopoulou - 1 - - -
16 Voutsa - ----
Tournament standings