Football Union of Russia

Russian public organization

UEFA Qualifying competition for the World Cup for Women's Football
1 August 1997 - 31 July 1999
Player P
1 Semaltianou - 1 - - -
2 Orfanidou - 2 - - -
3 Christoudi - 2 1 - -
3 Neti - 5 - 2 -
4 Chourouzidou - 3 - - -
4 Despoina Papadopoulou - 4 - - -
5 Brisimi - 6 - - -
6 Perivolopoulou - 3 - - -
6 Velidou - 6 - - -
7 Skordogianni - 5 - - -
8 Beleniotou - 1 - - -
8 Tsaia - 1 - - -
9 Xirou - 3 1 - -
10 Lazarou - 5 1 - -
11 Almpani - 5 - 1 -
12 Mageiroudi - 1 - - -
12 Pantelidou - ----
12 Efthichia MICHAILIDOU - 2 - - -
13 Dede - 2 - - -
13 Goutova - 2 - - -
13 Papadopoulou - 4 - - -
14 Eleftheraki - ----
14 Giannakopoulou - 5 2 1 -
14 Zouzouli - 1 - - -
14 Panagiota Pliasa - 1 - - -
15 Bogli - ----
15 Chatziiordanou - 2 - - -
15 Tagkalaki - ----
15 Eleni ANASTASAKI - ----
15 Eleni Peletidou - 3 - 1 -
16 Bogli - ----
16 Drakou - ----
16 Kotsaftopoulou - 1 - - -
16 Roussou - 4 1 1 -
16 Tefani - ----
17 Kessarli - 2 - - -
17 Tagaroulia - ----
17 Toulgeroglou - ----
18 Natalia Chatzigiannidou - 2 1 - -
Tournament standings