Football Union of Russia

Russian public organization

UEFA Qualifying competition for the World Cup for Women's Football
1 August 1997 - 31 July 1999
Switzerland
Player P
1 Lecsko - 3 - - -
2 Helmlinger - 2 - - -
2 Zimmermann - 4 - - -
3 Werren - 4 - 1 -
4 Lindegger - 2 1 2 -
5 Berz - 7 1 - -
6 Gubler - 6 - - -
6 Sommer - 4 - 1 -
7 Kälin - 4 - - -
7 Prisca STEINEGGER - 2 1 1 -
8 Gäggeler - 6 - - -
9 Di Fonzo - 8 - 1 -
10 Spinner - 4 1 - -
11 Macheret - 7 1 - -
12 Леманн - 5 - - -
13 Äschlimann - 5 - 2 -
13 Comte - 2 - - -
13 Frei - 8 1 1 -
13 Mettler - 1 - - -
14 Bader - 1 - - -
14 Capeder - 1 - - -
14 Rickenbacher - 1 - - -
15 Hofstetter - 2 - - -
15 Meyer - 5 2 - -
15 Schild - 2 - - -
16 Gisler - 6 - - -
16 Liniger - 4 - - -
16 Wyttenbach - ----
17 Schärer - 3 - 1 -
Tournament standings