Football Union of Russia

Russian public organization

23 August 2009 - 10 September 2009
Player
P
1 Elvira Todua Gk 1 - - -
12 Elena Kochneva Gk 2 - - -
12 Gk ----
22 Alla Volkova Gk ----
4 Anna Kozhnikova Df 1 - - -
6 Df 1 - - -
6 Nataliya Pertseva Df 3 - 1 -
13 Kseniya Tsybutovich Df 3 1 1 -
13 Df ----
14 Olga Petrova Df 3 - - -
21 Df ----
23 Df ----
23 Df 3 - - -
2 Elena Terekhova Mf 1 - - -
5 Tatyana Skotnikova Mf 3 - - -
7 Mf 2 - - -
8 Valentina Savchenkova Mf 3 - - -
9 Elena Morozova Mf 3 - - -
13 Alla Sidorovskaya (Rogova) Mf ----
15 Mf 1 - - -
16 Maria Dyachkova Mf ----
20 Mf 2 - - -
24 Mf ----
25 Ekaterina Sochneva Mf 1 - - -
25 Mf 3 - - -
10 Olesya Kurochkina Fw 3 1 - -
11 Fw ----
17 Elena Danilova Fw 3 - - -
17 Natalya Shlyapina (Mokshanova) Fw ----
18 Fw ----
4 - ----
22 - ----
Tournament standings