Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2015 U19. Elite round
4 April 2015 - 9 April 2015
Player
P
1 Anastasiya Ananyeva Gk 2 - - -
12 Elizaveta Shcherbakova Gk 1 - - -
2 Df 1 - - -
4 Anna Belomyttseva Df 3 - 1 -
5 Kseniya Dzhinikashvili Df 3 - - -
7 Dariya Chugay Df ----
8 Olga Chernova Df 3 - - -
13 Vera Simanovskaya Df ----
18 Df 3 - - -
9 Arina Kolesnikova Mf 3 - 1 -
10 Margarita Chernomyrdina Mf 3 3 - -
11 Alyona Rukina (Andreyeva) Mf 3 2 - -
14 Mf 1 - - -
15 Ekaterina Tyryshkina Mf 3 - - -
16 Kseniya Shakhova Mf 3 - - -
19 Nadezhda Smirnova Mf 3 - - -
22 Mf 3 - - -
17 Kseniya Aniskina Fw 3 - 1 -
Tournament standings