Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2016 U19. Elite round
5 April 2016 - 10 April 2016
Player P
1 Elizaveta Shcherbakova Gk 3 - - -
12 Diana Ponomaryova Gk ----
2 Df 2 - - -
5 Kseniya Dzhinikashvili Df 3 - 1 -
7 Dariya Chugay Df 3 - 1 -
8 Olga Chernova Df 3 - - -
10 Anastasiya Shvedova Df 3 - - -
13 Vera Simanovskaya Df 2 - 2 1
20 Valeriya Bizenkova Df 3 - 1 -
3 Valeriya Bespalikova Mf 3 - - -
9 Arina Kolesnikova Mf 1 - - -
11 Alyona Andreyeva Mf 3 - - -
15 Olga Voloshina Mf 2 - 1 -
16 Kseniya Shakhova Mf 2 - - -
17 Mf 3 1 - -
18 Anastasiya Tsarenkova Mf 1 - - -
19 Marina Fyodorova Mf 3 - - -
14 Nataliya Mashina Fw 1 - - -
Tournament standings