Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2013 U19. Elite round
4 April 2012 - 9 April 2012
Player P
1 Gk ----
12 Viktoriya Nosenko Gk 3 - - -
2 Viktoriya Stukalova Df ----
3 Kseniya Kovalenko Df 3 1 1 -
15 Elina Samoylova Df 3 - 1 -
16 Anna Belomyttseva Df ----
18 Df 2 - 1 -
5 Mf 2 - - -
6 Margarita Chernomyrdina Mf 3 - - -
7 Anastasiya Konyuhova Mf 3 - 1 -
8 Anastasiya Efimova Mf 3 - 1 -
13 Mf 3 - 1 -
19 Mf 3 - - -
21 Mf 1 - - -
9 Elmira Piskunova Fw 3 - - -
10 Nadezhda Karpova Fw 3 - - -
11 Marina Kiskonen Fw 3 - 1 -
14 Nasiba Gasanova Fw 3 - 1 -
Tournament standings