Football Union of Russia

Russian public organization

Women's World Cup 2011. Qualification
1 July 2009 - 30 November 2010
Player
P
1 Elvira Todua Gk 5 - - -
12 Elena Kochneva Gk 3 - - -
3 Anna Kozhnikova Df 8 3 - -
6 Kseniya Tsybutovich Df 7 - - -
9 Ekaterina Dmitrenko Df ----
9 Df ----
11 Df 4 1 - -
15 Olga Petrova Df 6 1 - -
16 Nataliya Pertseva Df 5 - - -
17 Elena Medved Df 3 1 - -
2 Mf 2 - - -
2 Mf ----
2 Mf 3 - - -
4 Ekaterina Sochneva Mf 5 3 - -
5 Tatyana Skotnikova Mf 8 3 - -
7 Mf 8 - - -
8 Valentina Savchenkova Mf 6 3 - -
9 Mf 3 2 - -
13 Alla Sidorovskaya (Rogova) Mf 5 - - -
14 Elena Terekhova Mf 4 1 - -
14 Mf 2 - - -
17 Ekaterina Stepanenko Mf 1 - - -
18 Elena Morozova Mf 7 1 - -
10 Olesya Kurochkina Fw 7 6 - -
17 Elena Danilova Fw 5 5 - -
17 Natalya Shlyapina (Mokshanova) Fw 2 - - -
1 - ----
Tournament standings