Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2010 U19. 1st qualifying
19 September 2009 - 24 September 2009
Player P
12 Margarita Shirokova Gk 3 - - -
22 Gk ----
3 Df 3 - - -
4 Tatiyana Sheykina Df 3 - 1 -
10 Df 3 - - -
18 Darya Makarenko Df 3 2 - -
5 Пасешник Mf 3 1 1 -
6 Tatiyana Ananyeva Mf 3 2 1 -
7 Mf 3 4 - -
8 Mf 1 - - -
9 Mf 2 - 1 -
11 Nadezhda Koltakova Mf 2 - 1 -
13 Dariya Shklyaeva Mf ----
15 Anastasiya Gorshkova Mf 2 - - -
21 Kristina Chichkala Mf 3 - 1 -
14 Fw 3 - - -
20 Калачикова Fw 1 - - -
23 Fw 3 - - -
Tournament standings