Football Union of Russia

Russian public organization

Womens EURO 2011 U17. 1st qualifying
25 September 2010 - 30 September 2010
Player P
1 Viktoriya Nosenko Gk 2 - - -
16 Gk 1 - - -
2 Df 3 - - -
4 Viktoriya Stukalova Df 3 - - -
7 Df ----
20 Df 2 - 2 -
21 Anastasiya Karandashova Df 2 - - -
3 Anastasiya Efimova Mf 3 - 1 -
5 Mf ----
11 Marina Kiskonen Mf 3 2 2 1
13 Kseniya Veselukha Mf 3 3 1 -
14 Mf 2 - - -
18 Mf 2 - - -
19 Mf 3 - 1 -
22 Mf 3 - - -
9 Elmira Piskunova Fw 3 2 1 -
17 Fw 1 - - -
10 Maria Sysoeva - 3 - - -
Tournament standings