Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2011 U19. 1st qualifying
11 September 2010 - 16 September 2010
Player P
1 Margarita Shirokova Gk 3 - 1 -
12 Viktoriya Nosenko Gk ----
5 Kseniya Lazareva Df 2 - - -
6 Df 3 - - -
13 Valentina Orlova Df 3 - - -
14 Kristina Mashkova Df 1 - - 1
18 Darya Makarenko Df 3 - - -
2 Tatiyana Ananyeva Mf 2 - - -
3 Kseniya Veselukha Mf 3 4 1 -
7 Karina Blynskaya Mf 3 - - -
8 Anastasiya Pozdeyeva Mf 3 1 1 -
10 Anna Cholovyaga Mf 3 3 - -
15 Elena Kostareva Mf 1 - - -
19 Dariya Shklyaeva Mf 2 - - -
20 Nadezhda Koltakova Mf 3 1 - -
9 Fw 2 - 1 -
11 Marina Kiskonen Fw 1 - - -
17 Fw 3 2 - -
Tournament standings