Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2011 U19. Elite round
31 March 2011 - 5 April 2011
Player P
1 Margarita Shirokova Gk 3 - - -
12 Viktoriya Nosenko Gk ----
6 Df ----
7 Df ----
13 Valentina Orlova Df 3 - - -
14 Kristina Mashkova Df 3 - - -
18 Darya Makarenko Df 3 1 - -
2 Tatiyana Ananyeva Mf 3 - 1 -
3 Kseniya Veselukha Mf 3 - - -
8 Anastasiya Pozdeyeva Mf 3 - - -
10 Anna Cholovyaga Mf 3 2 - -
11 Juliya Bessolova Mf 1 - - -
15 Ilona Vlasenko Mf 3 - - -
19 Marina Kiskonen Mf 3 - - -
20 Nadezhda Koltakova Mf 3 - - -
4 Ekaterina Pantyukhina Fw 3 - - -
9 Fw 3 - - -
17 Fw 2 - - -
Tournament standings