Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2012 U19. Elite round
31 March 2012 - 5 April 2012
Player P
12 Viktoriya Nosenko Gk ----
22 Kristina Fyodorova Gk 3 - - -
4 Viktoriya Stukalova Df 3 - - -
5 Df 3 - - -
6 Df 1 - - -
13 Valentina Orlova Df 3 - 1 -
16 Df 1 - - -
18 Mariya Kutusheva Df 2 - 1 -
20 Df 1 - 1 -
21 Elina Samoylova Df 3 - 1 -
7 Karina Blynskaya Mf 3 - - -
8 Anastasiya Efimova Mf 3 - - -
11 Marina Kiskonen Mf 3 - 2 -
14 Mf 1 - - -
9 Fw 3 - - -
10 Ekaterina Pantyukhina Fw 3 - - -
17 Anna Kostina Fw 2 - - -
19 Elmira Piskunova Fw 3 - - -
Tournament standings