Football Union of Russia

Russian public organization

EURO 2017 U17. 1st qualifying
23 September 2016 - 28 September 2016
Player P
1 Anton Shitov Gk 1 - - -
12 David Sangare Gk 2 - - -
3 Vladimir Moskvichev Df 3 - - -
4 Alexander Mikhailov Df 3 - 1 -
5 Danil Stepanov Df 1 - - -
10 Kirill Kolesnichenko Df 3 3 1 -
13 Dmitriy Zavarukhin Df 3 - - -
15 Ilia Skrobotov Df 2 - - -
2 Nail Umyarov Mf 3 - - -
6 Mikhail Ignatov Mf 2 - - -
8 Alexey Mironov Mf 2 1 - -
9 Georgiy Chelidze Mf 2 - 1 -
14 Semen Radostev Mf 3 - 1 -
16 Dmitriy Velokorodniy Mf 1 - - -
17 Vladislav Karapuzov Mf 3 1 - -
11 Daniil Lopatin Fw 3 1 - -
18 Mikhail Ageev Fw 2 2 - -
7 - 2 - - -
Tournament standings