Логотип РФС
26 September 2007 - 2 October 2007
Player P
1 Elena Kochneva Gk 3 - - -
12 Gk ----
14 Natalia Bakulina Df 3 - - -
15 Df 3 1 - -
18 Ekaterina Dmitrenko Df 3 1 1 -
20 Natalia Saratovtceva Df 3 - - -
5 Ekaterina Lazareva Mf 3 1 - -
7 Mf 3 - - -
16 Yuliya Zapotichnaya Mf 3 1 - -
19 Nataliya Osipova Mf 3 - 1 -
11 Fw 3 2 - -
13 Nelli Korovkina Fw 3 3 - -
21 Lipa Yakupova Fw 2 - - -
4 Margarita SEMENOVA - 1 - - -
8 Natalia MENYAYLOVA - 2 1 - -
9 Anna Remennaya - ----
10 Anna NEMIRSKAYA - 1 - - -
22 Elena Volodina - 2 - - -
Tournament standings