Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2008 U19. Elite round
24 April 2008 - 29 April 2008
Player P
1 Elena Kochneva Gk 3 - - -
14 Natalia Bakulina Df 3 1 2 -
15 Df 3 - - -
18 Ekaterina Dmitrenko Df 2 - 2 -
20 Natalia Saratovtceva Df 3 - - -
23 Tatiyana Sheykina Df 2 - - -
4 Dariya Shklyaeva Mf 2 - - -
5 Ekaterina Lazareva Mf 3 1 1 -
7 Mf 3 - - -
16 Yuliya Zapotichnaya Mf 3 1 - -
17 Mf 2 - - -
19 Nataliya Osipova Mf 2 - - -
21 Lina Yakupova Mf 2 - 1 -
11 Fw 3 1 - -
13 Nelli Korovkina Fw 3 3 - -
9 Zubova - 1 - - -
12 Kamasheva - ----
22 Elena Volodina - 1 - - -
Tournament standings