Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2009 U17. 1st qualifying
5 September 2007 - 10 November 2007
Player P
1 Margarita Shirokova Gk 3 - - -
21 Gk ----
3 Df 3 - - -
4 Tatiyana Sheykina Df 3 - - -
6 Anastasiya Akimova Df 3 - - -
12 Elvira Ziyastinova Df 3 - - -
13 Ekaterina Morozova Df 1 - - -
2 Tatiyana Ananyeva Mf 3 - - -
7 Mf 3 - 1 -
8 Dariya Shklyaeva Mf ----
9 Mf 3 1 - -
10 Anna Cholovyaga Mf 2 - - -
11 Nadezhda Koltakova Mf 3 3 - -
17 Fw 3 - - -
15 Alexandra Makarova - 3 1 1 -
18 Anna Kalacheva - 3 - 1 -
19 Irina Zinovyeva - 2 - - -
24 Anna Kucherenko - 1 - - -
Tournament standings