Football Union of Russia

Russian public organization

Womens EURO 2008 U17. Elite round
18 March 2008 - 15 April 2008
Player P
1 Gk ----
21 Margarita Shirokova Gk 3 - - -
4 Tatiyana Sheykina Df 3 - 2 -
5 Elvira Ziyastinova Df 2 - - -
6 Anastasiya Akimova Df 3 1 1 -
2 Tatiyana Ananyeva Mf 3 1 - -
3 Kristina Chichkala Mf 3 - - -
7 Mf 3 - - -
8 Dariya Shklyaeva Mf 3 - - -
9 Mf 1 - - -
10 Anna Cholovyaga Mf 3 - - -
11 Nadezhda Koltakova Mf 3 - - -
20 Elena Kostareva Mf ----
17 Fw 3 - - -
15 Alexandra Makarova - 1 - - -
16 Marina Volkova - ----
18 Anna Kalacheva - 3 - - -
23 Irina Zinovyeva - 3 2 - -
Tournament standings