Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2009. Main round
1 April 2007 - 30 October 2008
Player
P
1 Elvira Todua Gk 10 - - -
12 Elena Kochneva Gk ----
12 Gk ----
22 Alla Volkova Gk ----
4 Anna Kozhnikova Df 9 - - -
6 Nataliya Pertseva Df 4 - - -
13 Kseniya Tsybutovich Df 10 - - -
13 Df 10 - - -
14 Olga Petrova Df 6 1 - -
21 Df 2 - - -
23 Df 1 - - -
23 Df 3 - - -
5 Tatyana Skotnikova Mf 10 - 1 -
7 Mf 6 1 1 -
8 Valentina Savchenkova Mf 9 1 1 -
9 Elena Morozova Mf 9 1 - -
13 Alla Sidorovskaya (Rogova) Mf 2 - - -
15 Mf 3 1 - -
16 Maria Dyachkova Mf 6 - 1 -
20 Mf 9 4 - -
24 Mf 1 - - -
25 Ekaterina Sochneva Mf ----
25 Mf 5 - - -
10 Olesya Kurochkina Fw 7 5 - -
11 Fw 4 2 - -
17 Natalya Shlyapina (Mokshanova) Fw 10 11 - -
18 Fw 3 1 - -
4 - ----
22 - ----
Tournament standings