Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Товарищеские матчи национальной сборной
Турция
Игрок А
# Окан Коджук Вр ----
# Энгин Ипекоглу Вр 4 - - -
1 Серкан Кырынтылы Вр 1 - - -
12 Харун Текин Вр 2 - - -
23 Синан Болат Вр 4 - - -
# Мехмет Зеки Челик Зщ 1 - - -
# Омер Байрам Зщ ----
# Эртугрул Эрсой Зщ ----
# Хасан Али Калдырым Зщ 11 - 3 -
2 Шенер Озбайраклы Зщ 7 - - -
8 Чаглар Сеюнджю Зщ 7 - 1 1
26 Мехмет Топал Зщ 35 1 3 -
28 Каан Айхан Зщ 4 - 1 -
# Абдулкадир Эмюр Пз ----
# Беркай Озджан Пз ----
# Дениз Тюрюч Пз ----
# Ирфан Джан Кахведжи Пз 1 - - -
# Таркан Сербест Пз ----
# Эмре Акбаба Пз 1 - 1 -
7 Сердар Гюрлер Пз 2 - - -
11 Юсуф Языджы Пз 3 - - -
13 Махмут Текдемир Пз 3 - - -
16 Дженгиз Юндер Пз 5 2 - -
17 Окай Йокушлу Пз 6 - 2 -
20 Юнус Маллы Пз 11 1 2 -
22 Огузхан Озьякуп Пз 19 - 1 -
24 Кенан Караман Пз 3 - - -
9 Дженк Тосун Нп 11 3 1 -
30 Умут Булут Нп 16 4 - -
# Akyol - 1 - 1 -
# Arendse - 1 - - -
# Avseren - 3 - - -
# Aydin - 2 - - -
# Çelik - 1 - - -
# Demirbas - 2 - - -
# Engin Özdemir - 1 - - -
# Güncar - 2 - - -
# Kara - 1 - - -
# Karaman - 3 - - -
# Keskín - 2 - - -
# Kilimci - 2 - - -
# Metin Aktas - 2 - - -
# Mngomeni - 1 - - -
# Molefe - 1 - - -
# Nzama - 1 - - -
# Okuroglu - 1 - - -
# Özbir - 1 - - -
# Özer - 4 - - -
# Özer - 2 - - -
# Ramazan Tunc - 2 - - -
# Sagir - 3 - - -
# Sentürk - 2 - - -
# Serkan Aykut - 1 - - -
# Tepekule - 1 - - -
# Topçu - 1 - - -
# Uygun - 5 - - -
# Vatansever - 1 - - -
# Yagcioclu - 1 - - -
# Yesil - 1 - - -
# Абдулла Эрджан - 21 - 2 -
# Айхан Акман - 8 - - -
# Али Гюнеш - 1 - - -
# Алпай Эзалан - 21 - 3 -
# Алпер Потук - 11 - 1 -
# Алтан Аксой - 1 - - -
# Арда Туран - 45 6 4 -
# Ариф Эрдем - 14 1 - -
# Атан Чагдаш - 2 1 - -
# Ахмет Дурсун - 2 - - -
# Ахмет Ильхан Эзек - 5 1 - -
# Ахмет Йылдырым - 3 - - -
# Бакли - 1 - - -
# Бурак Йылмаз - 21 8 2 -
# Бюлент Белюкбаши - 1 - - -
# Бюлент Коркмаз - 29 - 3 -
# Ведат Инджейфе - 2 - 1 -
# Вейсел Джихан - 1 - - -
# Волкан Арслан - 1 - - -
# Волкан Демирел - 24 - - -
# Волкан Шен - 11 - 1 -
# Вугал Коркмаз - 2 - - -
# Гекдениз Карадениз - 15 1 1 -
# Гекхан Зан - 20 - 1 -
# Гекхан Тере - 9 - - -
# Дениз Барыш - 10 - - -
# Джан Арат - 4 - 2 -
# Джихан Хасполатлы - 1 1 - -
# Екта Куртулуш - 1 - - -
# Зафер - 5 - - -
# Зафер Бирйол - 5 1 - -
# Зума - 1 - - -
# Ибрахим Тораман - 10 - - -
# Ибрахим Юзюлмез - 16 1 - 1
# Ильхан Мансиз - 6 1 - -
# Исмаил Кейбаши - 18 - 1 -
# Исса - 1 - - -
# Йигит Инджедемир - 2 - - -
# Йылдырай Баштюрк - 16 1 1 -
# Карнелл - 1 - - -
# Кенан Йелек - 1 - 1 -
# Керим Фрей - 3 - - -
# Коджаман - 2 - - -
# Корай Авджы - 2 - - -
# Кумантаракис - 1 - - -
# Маззи Иззет - 3 - - -
# Маккарти - 1 2 - -
# Мерт Гюнок - 6 - 1 -
# Мерт Коркмаз - 1 - - -
# Мехмет Аурелио - 13 1 2 -
# Мехмет Йылмаз - 1 - - -
# Мехмет Полат - 3 - - -
# Мехмет Топуз - 7 - - -
# Мехмет Эздилек - 4 - - -
# Мехмет Экиджи - 7 - - -
# Мнгуни - 1 - - -
# Мурат Очак - 2 - - -
# Мурат Хаджыоглу - 3 - - -
# Мустафа Пектемек - 11 1 - -
# Мустафа Эзкан - 1 - - -
# Неджати Атеш - 3 2 - -
# Неджип Уйсал - 1 - - -
# Нихат Кахведжи - 28 6 1 -
# Нури Чолак - 1 - - -
# Нури Шахин - 30 1 2 -
# Огуз Четин - 12 - - -
# Огюн Темизканоглу - 18 1 - -
# Озан Ипек - 2 - - -
# Окан Бурук - 16 - 2 -
# Окан Йылмаз - 2 2 - -
# Октай Дерелиоглу - 6 1 - -
# Олджан Адын - 6 1 - -
# Онур Кыврак - 8 - - -
# Орхан Ак - 2 - - -
# Орхан Чыкырычи - 5 - - -
# Осман Эзкейлю - 4 - 1 -
# Радебе - 1 - - -
# Рахим Зафер - 2 - - -
# Реджеп Четин - 10 - 1 -
# Риза Чалымбай - 1 - - -
# Рушту Речбер - 32 - - -
# Сабри Сарыоглу - 19 - 3 -
# Санвер Геймен - 1 - - -
# Саффет Санджаклы - 6 3 - -
# Сельчук Шахин - 7 - 1 -
# Семих Кайя - 10 1 - -
# Сервет Четин - 20 1 2 -
# Серген Ялчын - 6 - 1 -
# Сердар Кесимал - 3 - - -
# Сердар Топрактепе - 2 - - -
# Серджан Йылдырым - 6 1 - -
# Серкан Балджы - 10 - 2 -
# Серхат Акын - 6 - - -
# Сонер Айдогду - 2 - - -
# Суат Кайя - 4 - - -
# Тайфун Коркут - 16 - - -
# Тайфур Хавутчю - 14 - 1 -
# Тамер Туна - 1 - - -
# Толга Догантес - 2 - - -
# Толга Сейхан - 7 1 - -
# Тугай Керимоглу - 21 2 2 -
# Тунай Торун - 6 - 1 -
# Тунджай Шанлы - 32 6 1 -
# Тургай Бахадыр - 1 - - -
# Тюмер Метин - 9 1 1 -
# Угур Инджеман - 1 - - -
# Фарук Баяр - 1 - - -
# Фарук Йигит - 3 1 - -
# Фатих Акьел - 21 - - -
# Фатих Сонкайя - 4 - - -
# Фатих Текке - 9 1 - -
# Фахри Татан - 3 - - -
# Форчун - 1 - - -
# Хакан Байрактар - 1 - - -
# Хакан Шюкюр - 25 10 - -
# Хакан Юнсал - 10 - - -
# Хаккы Толунай Кафкас - 13 1 2 -
# Халыл Алтынтоп - 18 3 - -
# Хами Мандыралы - 8 2 - -
# Хамит Алтынтоп - 33 3 1 -
# Хасан Вурал - 1 - - -
# Хасан Кабзе - 3 - - -
# Хасан Шаш - 14 - - -
# Хасан Эзер - 2 - - -
# Хюсейин Чимшир - 6 - - -
# Чаглар Биринджи - 2 - - -
# Эврен Нури Турхан - 2 - 1 -
# Эгемен Коркмаз - 2 - 1 -
# Эзден Энгюн - 1 - - -
# Эмер Топрак - 13 2 2 -
# Эмер Чаткыч - 12 - - -
# Эмре Ашык - 10 - 2 1
# Эмре Белезоглу - 33 3 5 1
# Энгин Байтар - 3 - - -
# Эргюн Пенбе - 12 - - -
# Эрджюмент Шахин - 1 - - -
# Эркан Эзбей - 1 - - -
# Эртугрул Саглам - 9 4 - 1
# Юмит Давала - 10 - - -
# Юмит Каран - 2 - - -
# Юмит Эзат - 16 1 2 -
# Макбет Сибайя - 1 - - -
# Саффет Акбаш - 2 - - -
# Саффет Акуз - 4 - - -
# Серджан Сарарер - 7 - - -
# Сиябонга Номвете - 1 - - -
# Стивен Пиенаар - 1 - - -
# Тарик Дашгюн - 2 - - -
# Угур Дагдален - 1 - - -
# Ясин Челик - 1 - - -
1 Али Шашал Вурал - ----
2 Атила Туран - 1 - - -
2 Вейсел Сары - 2 1 - -
3 Исхак Доган - 4 - - -
3 Хакан Балта - 16 1 - -
4 Айкут Демир - 1 - - -
4 Бирол Парлак - ----
4 Юмит Курт - 1 - - -
4 Ясин Чакмак - ----
5 Билял Кыса - 5 - - -
5 Угур Демирок - 3 - - -
5 Хакан Чалханоглу - 14 5 1 -
6 Айдын Тоскалы - 1 - - -
6 Салих Учан - 1 - - -
7 Олджай Шахан - 16 2 - -
9 Семих Шентюрк - 10 2 - -
11 Сынан Калоглу - 1 - - -
12 Дженк Генен - 2 - - -
12 Толга Зенгин - 5 - - -
12 Уфук Джейлан - ----
12 Хайрулла Акьюз - ----
12 Хакан Арыкан - 1 - - -
13 Гюрай Вурал - 1 - - -
13 Мустафа Сарп - ----
13 Угур Чифтчи - 1 - - -
13 Эмре Ташдемир - 3 - - -
15 Бекир Иртегюн - 8 - - -
15 Джейхун Гюлселам - 3 - 1 -
16 Волкан Яман - 1 - - -
16 Мурат Дуруер - 1 - - -
16 Озан Туфан - 18 1 1 -
16 Сердар Азиз - 5 - 1 -
16 Угур Борал - 5 - - -
18 Ахмет Чалык - 6 1 - -
18 Гекхан Генюл - 29 - 3 -
18 Гекхан Юнал - 6 1 - -
19 Атынч Нукан - 1 - - -
19 Мехмет Йылдыз - 3 - - -
20 Akbaba - 1 1 - -
20 Сельчук Инан - 28 3 1 -
20 Тюрюдж - 1 - - -
20 Юсуф Шимшек - 2 - - -
21 Адем Бюйюк - 3 - - -
21 Эмре Чолак - 3 - - -
22 Эрсан Гюлюм - 4 - 1 -
22 Ясин Эзтекин - 5 - - -
23 Волкан Бабаджан - 12 - - -
23 Зеки Айваз - ----
23 Муаммер Йылдырым - ----
23 Оркун Ушак - 1 - - -
23 Сердар Кулбильге - 1 - - -
24 Мухаммет Демир - 1 - - -
24 Сефа Йылмаз - 2 - - -
24 Тарык Чамдал - 6 1 - -
24 Колин Казим-Ричардс - 18 2 1 -
25 Ибрахим Каш - 3 - - -
25 Тургут Доган Шахин - ----
25 Эмре Мор - 5 1 2 -
26 Айтач Кара - 1 - - -
26 Барыш Ярдымджи - 2 - - -
26 Мевлют Эрдинч - 23 5 - -
26 Сердар Эзкан - 2 - - -
26 Угур Кавук - ----
26 Эрен Гюнгер - 2 - - -
27 Джанер Эркин - 32 2 3 -
27 Каан Канак - ----
27 Корай Алтынай - ----
27 Эмре Гюнгер - 4 1 - -
28 Айдын Карабулут - ----
28 Гирай Качар - ----
28 Эрен Албайрак - 1 - - -
29 Emreciksin - ----
29 Сердар Куртулуш - 6 - 1 -
29 Энес Юнал - 5 - - -